Fassi Micro

Van de Haas Maassluis kregen we de opdracht om een Fassi Micro te leveren.